این محلول غذایی مخصوص کاشت هیدروپونیک خیار گلخانه ای در فصل پائیز می باشد زمانی که میزان نور و طول روز کوتاه می شود و برای افزایش محصول و کیفیت بالاتر، نیازمند دقت بشتری در تنظیم دقیق عناصر غذایی هستیم. بسترهای کشتی مناسب این برنامه عبارتند از کوکوپیت، پیت، آمیخته کوکوپیت و پرلایت و یا راکوول می باشد ولی باید توجه داشت در بسترهای ترکیبی حداقل نصف و یا بیشتر بستر را مواد آلی مانند کوکوپیت و یا پیت تشکیل بدهد.

نظرات (4) کلیک ها: 2568

برنامه کودی یا فرمول غذایی مخصوص کاشت هیدروپونیک در فصل بهار که بوته ها از سرعت رشد بالاتری برخوردار بوه و نور کافی در اختیار دارند. این محلول غذایی مخصوص کاشت هیدروپونیک خیار گلخانه ای می باشد. بسترهای کشتی مناسب این برنامه عبارتند از کوکوپیت، پیت، آمیخته کوکوپیت و پرلایت و یا راکوول می باشد ولی باید توجه داشت در بسترهای ترکیبی حداقل نصف و یا بیشتر بستر را مواد آلی مانند کوکوپیت و یا پیت تشکیل بدهد.

نظرات (0) کلیک ها: 2201

برنامه کودی یا فرمول غذایی در واقع بخش بسیار مهمی است که یک تولید کننده و یا یک گلخانه دار باید به آن توجه کافی را داشته باشد. بسیاری از تولید کننده ها به صورت سنتی و یا حتی نیمه سنتی در بستر کشت خاک اقدام به تولید خیار میکنند. این برنامه کودی می تواند به افزایش کیفیت و کمیت محصول شما کمک کند علاوه بر این با حفظ سلامتی بوته ها موجب برداشت طولانی تر و بیشتر شما در هر دوره کشت می گردد.

نظرات (3) کلیک ها: 2750
خیار کود دهی

برنامه کودی یا فرمول غذایی در واقع بخش بسیار مهمی است که یک تولید کننده و یا یک گلخانه دار باید به آن توجه کافی را داشته باشد. بسیاری از تولید کننده ها به صورت سنتی و یا حتی نیمه سنتی در بستر کشت خاک اقدام به تولید خیار میکنند. این برنامه کودی می تواند به افزایش کیفیت و کمیت محصول شما کمک کند علاوه بر این با حفظ سلامتی بوته ها موجب برداشت طولانی تر و بیشتر شما در هر دوره کشت می گردد.

نظرات (2) کلیک ها: 2250

چرا برنامه های کودی سوسن گل را انتخاب کنیم؟

برنامه ها و توصیه های کودی سوسن گل از منابع علمی و دقیق استخراج شده است.توصیه های کودی سوسن گل بر پایه کودهای در دسترس، ارزان و با گرید کشاورزی تنظیم شده است.برنامه های کودی در سوسن گل توسط متخصصان علوم تغذیه گیاهی تهیه و تنظیم می شود. 

شماره تماس: 09038928600

info@soosangol.ir