برنامه کودی خیار هیدروپونیک کاشت بهاره

این محلول غذایی مخصوص کاشت هیدروپونیک خیار گلخانه ای می باشد. بسترهای کشتی مناسب این برنامه عبارتند از کوکوپیت، پیت، آمیخته کوکوپیت و پرلایت و یا راکوول می باشد ولی باید توجه داشت در بسترهای ترکیبی حداقل نصف و یا بیشتر بستر را مواد آلی مانند کوکوپیت و یا پیت تشکیل بدهد. این برنامه مخصوص کاشت بهاره خیار گلخانه ای به صورت هیدروپونیک است در صورتی که شما قصد انجام کاشت خاکی و یا کاشت پائیزه خیار را دارید توصیه می شود از برنامه کودی مخصوص کاشت خاکی و یا پائیزه استفاده نمائید.
برنامه کودی خیار هیدروپونیک کاشت بهارهبرنامه کودی خیار هیدروپونیک کاشت بهاره
قیمت قیمت : 189000 تومان
500 بازدید
نوع فایل : zip

چرا برنامه های کودی سوسن گل را انتخاب کنیم؟

برنامه ها و توصیه های کودی سوسن گل از منابع علمی و دقیق استخراج شده است.توصیه های کودی سوسن گل بر پایه کودهای در دسترس، ارزان و با گرید کشاورزی تنظیم شده است.برنامه های کودی در سوسن گل توسط متخصصان علوم تغذیه گیاهی تهیه و تنظیم می شود. 

شماره تماس: 09038928600

info@soosangol.ir