کتاب کاشت لیلیوم

سوسن گل با افتخار اولین کتاب فارسی تولید و پرورش لیلیوم را با عنوان پرورش سوسن ها تهیه و در دسترس عموم علاقمندان و تولید کنندگان لیلیوم و دانشجویان و اساتید این حوزه قرار می دهد.

کتاب لیلیوم یا پرورش سوسن ها راهنمای مناسبی برای یک پرورش دهنده لیلیوم تازه کار و یا حتی حرفه ای است. در کتاب لیلیوم به بسیاری از سوالات که یک پرورش دهنده چه در ابتدای دوره کاشت و چه در طی دوره کاشت و پس از برداشت با آن روبرو است پاسخ داده می شود. مطالب این کتاب توسط پرورش دهندگان لیلیوم که سال ها به تولید و پرورش لیلیوم مشغول بوده اند، از کتاب ها و مقالات علمی معتبر جمع آوری شده وتلاش شده تا آنجا که ممکن است به صورت خلاصه و شفاف به مطالبی پرداخته شود که مورد نیاز یک پرورش دهنده لیلیوم است.

نظرات (0) کلیک ها: 2625

چرا برنامه های کودی سوسن گل را انتخاب کنیم؟

برنامه ها و توصیه های کودی سوسن گل از منابع علمی و دقیق استخراج شده است.توصیه های کودی سوسن گل بر پایه کودهای در دسترس، ارزان و با گرید کشاورزی تنظیم شده است.برنامه های کودی در سوسن گل توسط متخصصان علوم تغذیه گیاهی تهیه و تنظیم می شود. 

شماره تماس: 09038928600

info@soosangol.ir