این فرمول غذایی یک برنامه استاندارد (Standard scheme) مخصوص کشت هیدروپونیک رز شاخه بریده پس از گذشت 45 روز از زمان کاشت بوته ها (به طور معمول پس از اولین بندینگ Bending بوته ها) است اما قبل از اولین بندیگ Bending حدود 45 روز اول باید از برنامه کودی شروع (Start scheme) استفاده نمائید.

این محلول غذایی مخصوص کشت هیدروپونیک در بستر آلی مانند کوکوپیت می باشد اگر سهم بیشتر بستر شما را مواد آلی مانند کوکوپیت و یا پیت تشکیل می دهد این فرمول مناسب کار شماست ولی اگر سهم بیشتر بستر شما را مواد معدنی مانند راک وول و پرلیت تشکیل می دهد باید از فرمول غذایی مخصوص بسترهای مواد معدنی استفاده نمائید.

شما می توانید نمونه فرمول غذایی رز گلخانه ای را در زیر مشاهده نمائید اما مقادیر کودها در این نمونه همه 0000 در نظر گرفته شده جهت دانلود و دریافت مقادیر صحیح این کودها لطفا این فایل را خریداری نمائید.

 

برنامه کود رز هیدروپونیک (کوکوپبت) Standard scheme
برنامه کود رز هیدروپونیک (کوکوپبت) Standard schemeاین فرمول غذایی یک برنامه استاندارد (Standard scheme) مخصوص کشت هیدروپونیک رز شاخه بریده پس از گذشت 45 روز از زمان کاشت بوته ها (به طور معمول پس از اولین بندینگ Bending بوته ها) است اما قبل از اولین بندیگ Bending حدود 45 روز اول باید از برنامه کودی شروع (Start scheme) استفاده نمائید. این محلول غذایی مخصوص کشت هیدروپونیک در بستر آلی مانند کوکوپیت می باشد اگر سهم بیشتر بستر شما را مواد آلی مانند کوکوپیت و یا پیت تشکیل می دهد این فرمول مناسب کار شماست ولی اگر سهم بیشتر بستر شما را مواد معدنی مانند راک وول و پرلیت تشکیل می دهد باید از فرمول غذایی مخصوص بسترهای مواد معدنی استفاده نمائید.
توضیحات بیشتر
قیمت : 189000 تومان

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0
  • اولین نظر را شما بدهید

چرا برنامه های کودی سوسن گل را انتخاب کنیم؟

برنامه ها و توصیه های کودی سوسن گل از منابع علمی و دقیق استخراج شده است.توصیه های کودی سوسن گل بر پایه کودهای در دسترس، ارزان و با گرید کشاورزی تنظیم شده است.برنامه های کودی در سوسن گل توسط متخصصان علوم تغذیه گیاهی تهیه و تنظیم می شود. 

شماره تماس: 09038928600

info@soosangol.ir